ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี ค่ะ

ตารางสอนปีการศึกษา1/2565

ตารางสอนระดับชั้นปวช.1ตารางสอนระดับชั้นปวช.2ตารางสอนระดับชั้นปวส.1