WELCOME TO E-LEARNING CHUENCHOM THAI - GERMAN COLLEGE OF TECHNOLOGY

viagra för kvinnor lovegra sverige cialis sverige cialis billigt viagra för män köpa cialis kamagra jelly levitra online kamagra oral jelly cialis 20mg viagra online köpa viagra kamagra gel viagra billigt viagra sverige

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ปวช.     

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาช่างยนต์ คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาไฟฟ้า คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาบัญชี คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาการตลาด คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาการการโรงแรม คลิก!!!


    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ปวส.     

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.สาขาช่างยนต์ คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.สาขาไฟฟ้า คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.สาขาบัญชี คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.สาขาการตลาด คลิก!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.สาขาการโรงเเรม คลิก!!!


    หากมีข้อสงสัย โทรสอบถาม อ.รัตนา สายเล็ก โดยตรงที่ 081-9941821