ข้อมูลการติดต่อของเเผนกต่างๆ

นักเรียนนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ประจำเเผนกได้โดยคลิกเลือกชื่อเเผนกของตนเอง


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Tel.036-358311-4
Fax.036-358312
E-mail.gtech2014@hotmail.com